Colocation

Det finns många sätt att driva en hemsida eller att ha en server som man kan komma åt hela tiden. För många är det dyrt att investera i en server och hyr den därmed. Detta kallas för en dedikerad server och är ett vanligt alternativ. Dock är det många företag och privatpersoner som inte känner sig nöjda med de servrar som finns tillgängliga eller att de i längden kostar alldeles för mycket. Därför kan man alltid välja ett annat alternativ, alternativet kallas för CO-location. Det innebär i korthet att du placerar din egen server i en serverhall som ägs av någon annan. Ett bra sätt att faktiskt kunna vara säker på att du får tillgång till precis det som passar dig. Utan att det i längden kostar betydligt mer än vad det kostat att köpa servern. Fördelen med det här alternativet är att du alltid har möjligheten att avgöra själv vilken server som ska sättas in. Kostnaden är baserad på utrymme och inte på resurserna på servern.

Vilket kan vara ett bra alternativ för dig som vill ha en riktig monsterserver men utan att betala enorma kostnader för den. Det är trots allt mycket vi använder oss av idag som kan behöva riktigt kraftfulla servrar. Där du vill kunna använda kraften till videoredigering och mycket annat. Därför ska man inte underskatta hur mycket som kan påverkas av ens möjligheter att göra saker och ting på ett smidigt sätt. Man ska helt enkelt inte missa att man med CO-location kan få den möjligheten. För det är inte alltid man har möjligheten att ha servrar i sitt kontor eller sitt eget hem. Framförallt inte när det gäller att kunna vara säker på att det inte blir några driftsstopp. För en serverhall har flera fördelar som är alldeles för dyra att sätta upp själv.

Vad innebär Co-location?

CO-location innebär i korthet att du förvarar din server i en serverhall som ägs av någon annan. Du betalar en viss summa varje månad för möjligheten att ha din server där. Då ingår teknisk support och exempelvis utbyte av hårdvara som gått sönder. Varje serverhall har sina egna villkor och det kan finnas gott om fördelar med att välja att göra saker och ting på det här sättet. Du får tillgång till en betydligt snabbare uppkoppling då en serverhall ofta har flera fördelar gentemot din egen uppkoppling. Framförallt brukar det finnas mer än en uppkoppling för att det inte ska bli driftsstopp om något händer med den ena uppkopplingen. Dessutom finns kylning på ett helt annat sätt än vad man kan skapa själv. Därför ska man verkligen inte underskatta värdet av att använda sig av CO-location om man vill ha sin server både trygg och samtidigt under optimala förhållanden.

Det är trots allt du som bestämmer vilken hårdvara du använder dig av när du väljer CO-location. Vilket innebär att det finns inga begränsningar utom själva utrymmet du använder dig av. Dock är det oftast rackbaserade utrymmen som gäller. Därför är det viktigt att beställa rätt server som du kan förvara i serverhallen. För det är trots allt viktigt att inte underskatta hur mycket enklare allt blir om du gör det rätt från första början. Då du också får en säker lokal, en serverhall har ofta gott om skydd som du själv saknar, kan du känna dig säker på att ingen obehörig kan komma åt din server. Vilket trots allt är en viktig sak att tänka på och som påverkar mycket mer än du kan tro att det ska göra. Framförallt när det gäller viktig information som ska lagras på servern då ingen vill att en obehörig ska kunna komma åt den.

CO-location är ett bra alternativ för dig som behöver mer resurser

De flesta leverantörer av VPS, dedikerad server och webbhotell erbjuder även möjligheten till CO-location. Fördelen är att du då kan införskaffa en riktigt maxad server som innehåller precis så mycket ram och hårdisksutrymme som du behöver. Det finns inga begränsningar och i det långa loppet blir det också betydligt billigare. För du vill verkligen inte missa att det kan göra en avsevärd skillnad att kunna få precis de resurser du behöver. Framförallt om du ska driva en resurskrävande tjänst eller använda dig av din server till videoredigering eller något annat. För det är mycket som påverkas av resurserna som finns tillgängliga på servern. Dessutom kan du alltid uppgradera servern efterhand utan att det blir dyrare. Du kanske börjar med 32 GB ram men vill sedan uppgradera. Det är något som kan kosta otroligt mycket om du väljer en dedikerad server.

Om du då äger själva servern är det en engångskostnad då du köper in ramminnet. Resten sköter vanligtvis serverhallen och därmed behöver du inte krångla med att resa dit och fixa det själv. Mycket kan därmed göras väldigt mycket enklare. För det handlar trots allt om att inte underskatta värdet av att göra saker och ting på ett bra och säkert sätt. Där du inte behöver oroa dig över att informationen hamnar i fel händer. För säkerheten på en serverhall överstiger det mesta av det du kan åstadkomma själv. Framförallt kan du också vara säker på att du alltid har möjligheten att få precis den server som passar för dina behov. Utan att det ska kosta enorma summor varje månad. CO-location är helt enkelt betydligt billigare i längden och kan vara precis det du behöver utan att det innebär en massa krångel eller problem.

Lös kostnadsproblemen med CO-location

Har du en verksamhet som har flera servrar som ni hyr och betalar enorma summor för varje månad. Utan att ni egentligen får precis det utrymme och de resurser ni behöver. Då kan CO-location vara svaret som gör det möjligt för er att både i längden minska kostnaderna men också ge er precis det utrymme och de resurser ni behöver. För det är trots allt hela vitsen med CO-location att kunna få precis de resurser som krävs men utan att det kostar varje månad. Att köpa en server kostar självklart en del men i jämförelse är det ett relativt lågt pris mot att betala kostnaden av att hyra samma server. Därför kan det här vara precis det sättet som gör att ni kan se över kostnaderna för de servrar ni har och dessutom få precis de resurser som ni behöver. Man ska verkligen inte missa att det kan göra en väldigt stor skillnad i slutändan. Fördelarna är fler än dessa med CO-location med de är grunden för varför man vill välja det här alternativet. Det minskar kostnaden utan att det påverkar säkerheten för ens servrar.

Man ska verkligen inte underskatta hur mycket man kan påverka sin verksamhet om man äger sina egna servrar. Det gör att man inte behöver hålla på att flytta information mellan servrar om man hittar ett bättre alternativ. Istället flyttar man enbart servern rent fysiskt. Vilket gör att man inte behöver arbeta med den på samma sätt. Dock är det sällan man gör detta då man hittar en serverhall som erbjuder CO-location och därmed låter den vara där. För det är enklare och smidigare. Framförallt kan man på det här sättet få precis den lösningen som passar bäst för ens företag eller för ens servrar. För det är grunden till att använda sig av CO-location.

Hur fungerar CO-location?

När du använder dig av CO-location är det som att använda dig av en dedikerad server. Först och främst måste du dock se till att servern kommer till serverhallen. Deras personal sköter sedan om att fysiskt ansluta servern till nätverk och internet. Du kommer att få information om vad de gör och inte gör när det gäller din server. Därför kan det ibland krävas att du först installerar mjukvaran som ska finnas för att du ska få åtkomst till servern. Dock är det många serverhallar som även erbjuder detta. Du vill trots allt inte missa att det kan göra en väldigt stor skillnad att kunna få precis den hjälpen du behöver att kunna komma åt den information du har. Eller behöver kunna komma åt. Därför ska du också se till att alltid se över vad som måste göras med servern och vad serverhallen kan tänka sig att göra. Det ingår alltid i deras avtal och du kan alltid be om mer information.

För det är viktigt att utgå från att det till en början krävs lite mer handpåläggning än om du enbart hyr en dedikerad server. Även om det sällan är speciellt mycket mer. I många fall kan du nämligen ge en helt ny server utan att du gjort något med den till serverhallen. De ser till att den mjukvara du vill ha installerad också blir det. Du behöver nämligen ett operativsystem för att kunna använda dig av den. Därför är det viktigt att du ser till att du följer de instruktioner du får från serverhallen. Du vill trots allt inte stå där utan att kunna använda servern utan att göra en ny resa till serverhallen. När det gäller andra och mindre saker ingår det nästan alltid i priset för CO-location.

Vad gör serverhallen om något går fel med din server?

Det viktigaste att komma ihåg är att allt beror på vilket avtal du har med serverhallen. Varje alternativ har sina egna villkor och regler för vad de gör och inte gör. Dock kan du vara säker på att hårdvara som går sönder alltid byts ut. Det är något som ingår i alla avtal men kan innebära en extra kostnad. Det mesta av det som måste göras rent fysiskt med din server ingår när du väljer CO-location. Därför är det sällan svårt att använda sig av det alternativet. Det kan innebära extra kostnader om en hårddisk går sönder eller om ett ramminne måste bytas ut. Vilket de inte innebär om du istället väljer en dedikerad server. Dock är det fördelen med att alltid kunna välja resurser som passar för just dig som gör det hela bättre. För du vill verkligen inte underskatta hur mycket som kan påverkas av att välja rätt alternativ som passar för just dig.

CO-location kan alltid vara ett bra sätt som gör att du får precis de resurser som passar för dig. Även om det är en dyrare lösning till en början då du måste köpa servern, är det i längden oftast mycket billigare. Framförallt får du samma service av serverhallen som om du hyrt en dedikerad server. Kostnaderna kan dock bli högre om något går sönder och måste bytas ut. Har du då valt rätt server kommer det dock inte ens att märkas av. För om det finns ramminne som fungerar kommer det helt enkelt inte att vara speciellt svårt att kunna få precis den driftstid du förväntar dig. Se bara över vilka alternativ som finns och vad som ingår i priset. Det är alltid en bra början och påverkar mycket mer än du kan tro att det ska göra.

CO-location är ett bra alternativ som passar för alla typer av verksamheter

Det är sällan en privatperson väljer att använda sig av CO-location. Dock är det inte lika ovanligt som man kan tro. I dagens spelvärld är det nämligen många privatpersoner som har sina egna spelservrar. Det gör att man med CO-location kan få ett betydligt stabilare spelande. Där man kan få en uppkoppling som klarar av att hantera servrar med många spelare. Man ska nämligen inte underskatta hur mycket det kan påverka. För det här är ett sätt att få en server att spela på utan att det kostar enorma summor. Då en server som kan användas som spelserver inte nödvändigtvis behöver kosta alltför mycket.

Framförallt är det företag och olika verksamheter som väljer CO-location. De som inte har möjligheten att ha servrarna på plats på kontoret av olika skäl och anledningar. Det kan bero på att man helt enkelt inte har utrymme eller att det inte är säkert nog. För man ska verkligen inte underskatta hur mycket det kan påverka att välja att göra saker och ting på ett säkert och tryggt sätt. Framförallt minskar man med CO-location risken för att någon obehörig ska kunna nå servern rent fysiskt.