Villkor Domänleasing

Villkor för leasing av domännamn

Domänleasing förnyas inte automatiskt, se till att betalning sker innan förfallodagen för att inte förlora rätten. Under kontrollpanelen på ditt konto kan det enkelt övervakas vilket datum som gäller.
Förnyas årsvis så länge leasingtagaren önskar.
Ingen uppsägningstid, bara låta bli att förnya årsavgiften om kund ej önskar leasa längre.
Ingen återbetalning sker på påbörjad leasing.
Inget ångerrätt. Ångerrätten upphör att gälla eftersom kund börjat använda tjänsten under ångerfristen.
Om kund önskar kan namnservrar ändras kostnadsfritt.
Domänleasing kan ej överlåtas.
Inte i något fall är leasinggivaren skyldig att ersätta utebliven vinst, minskad omsättning, annat produktionsbortfall, ersättningsskyldighet gentemot tredje man eller annan indirekt skada.

Prisförändring

Förbehåller sig rätten att ändra priser, den årliga betalningens belopp eller andra avgifter när som helst. Vi kommer att förse dig med minst trettio (30) dagars varsel innan du debiteras med nytt pris. Det är ditt eget ansvar att regelbundet granska fakturering. Information som tillhandahålls genom  användar faktureringsverktyget eller genom andra  kommunikationsmetoder, inklusive meddelanden som skickats på eller annat sätt publicerats.

Användning

Leasing som inte följer dessa villkor kommer omedelbart avslutas samt utan återbetalning förlora rätten.

Ej olaglig, eller främjar eller uppmuntrar till olaglig verksamhet.
Ej främja, uppmuntrar eller engagerar sig i barnpornografi eller utnyttjande av barn
Ej främja, uppmuntrar eller engagerar sig i terrorism, våld mot människor, djur eller egendom
Ej främja, uppmuntrar eller engagerar sig i skräppost eller annat oönskat bulkmail eller dator eller nätverkshackning eller sprickbildning.
Ej kränker lagen om sexkriminalhandel i strid med 2017 eller liknande lagstiftning eller främjar eller underlättar prostitution och / eller sexhandel;
Ej bryter mot en annan användares eller någon annan persons eller entiteters immateriella rättigheter
Ej kränker personuppgifter eller reklamrättigheter för en annan användare eller någon annan person eller enhet eller bryter mot någon sekretessskyldighet som du är skyldig till en annan användare eller någon annan person eller enhet
Ej innehåller eller installerar virus, maskar, buggar, trojanska hästar eller annan kod, filer eller program som är konstruerade för eller kan störa, skada eller begränsa funktionaliteten hos någon programvara eller maskinvara.